Identiteit, verbinding en visie

Identiteit

Cino Spaans is vanaf 1 januari 2018 de uitgever van de boeken van Juan y Rosa. De auteur en vormgever, Antoinette Gerichhausen, heeft de boeken ontwikkeld tussen 2005 tot 2015. Omdat ze zelf leren zo leuk vindt kan ze niet geloven dat een leerling leren als “saai” kan bestempelen. Toch hoorde ze die kritiek op leren in haar eigen jeugd en hoort ze het nog om haar heen. Dus dan zal dat ook zeker een waarheid zijn. Doordat zij opgroeide met de slogan “als je iets niet leuk vindt, maak je het maar leuk”, weet zij zeker de positieve kanten te belichten van iets leren omdat het moet.

 

Leren ziet zij als heerlijk, als genieten om nieuwe kennis op te mogen doen, als een persoonlijke uitdaging, als het begin van een nieuwe ontwikkeling, als een extra stap maken bovenop de kennis die je hebt en als een verdieping in jezelf. Daarom heeft ze een leermethode Spaans ontwikkeld die zo verrassend is dat ieder kind waarschijnlijk “leren” gewoonweg leuk gaat vinden. Temeer omdat ieder kind dat leren in deze methode op zijn eigen manier ontdekt! En of je het gelooft of niet ook zij loopt regelmatig tegen haar grenzen aan maar ze weet dat stoppen dan meestal niet de beste optie is.

Verbinding met de leerling

In deze aantrekkelijke en uitdagende leermethode gaat de leerling Spaans leren, iets best moeilijks en dus superleuk voor de meeste hoogbegaafden. Het verrassende zit hem in het feit dat de leerling:

 • de hoofdrol heeft gekregen in deze leermethode
 • samen iets moeilijks en nieuws leren kan met een maatje 
 • iets over een nieuwe cultuur leert
 • iets over een ander taal en taalstructuur leert
 • iets over “leren” leert
 • op zijn eigen tempo leert leren
 • over een lange termijn kan leren; een grote spanningsboog is vereist
 • uit een heel kleurrijk boek leert
 • met gevoelige verhalen over het leven begint in deel 0
 • aan de hand van puzzels, toneelstukjes, liedjes, dominospel Spaans leert in deel 1 en 2
 • nieuwe leerstrategieën leert en zijn eigen beste strategie zal ontdekken
 • zelf keuzes mag en soms moet maken

De leermethode is gemaakt met volle aandacht voor die leerling die op de basisschool extra uitdaging mist om het “leren” te leren. Die leerling moet het aantrekkelijk en leuk vinden om er mee te werken en om er zelfstandig mee verder te kunnen werken.

De leermethode is door zijn differentiatiemogelijkheden aantrekkelijk gemaakt voor elke leerling. Tenslotte kun je van elke leerling leren, hoogbegaafd of niet; denk aan meertalige kinderen, aan taalgevoelige kinderen, maar ook aan dyslectische* kinderen. Daarbij komt dat samen leren met je beste vriend een grote stimulans kan zijn en van grote waarde.

De leerkracht heeft als taak en wordt hierbij in zijn beste kracht neergezet als hij de leerling faciliteert, een veilige omgeving biedt en hem stimuleert tot prestaties die de leerling zelf niet voor mogelijk hield.

*Wist u dat een dyslectisch kind mogelijk tot het inzicht zou kunnen komen dat hij wel Spaans kan lezen? Het Spaans kent namelijk 5 consistente klinkerklanken en een eenvoudige, doorzichtige letter-klank combinatie.

Visie

In 2005 bij het uitbrengen van het eerste deel (door IVIO-Wereldschool) en in 2007 van het tweede deel werd de noodzaak om in groep 5/6 te beginnen met Spaans leren nog niet zo gezien. Zo’n 800 basisscholen begonnen met Juan y Rosa deel 1 in groep 7/8. Dit is de afgelopen jaren aan het verschuiven, de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, beginnen nu in groep 5/6 met deel 1. In 2015 is deel 0 voor de leerlingen van groep 3/4 uitgebracht. Schoolleiders beseffen dat leerlingen al jonger stevig uitgedaagd moeten worden.

Om te kunnen leren is het belangrijk dat de leerling zelf ook keuzes kan maken. Soms is het nodig om leerlingen extra te stimuleren aan de slag te gaan met een nieuwe uitdaging om verveling te voorkomen. Fijn zou het zijn als op elk leerplein verschillende extra uitdagingen klaar liggen om uit te kiezen. Sommige uitdagingen vereisen een korte spanningsboog, andere zoals Juan y Rosa een grote. 

Als de leerling het avontuur aangaat met het Spaans, zal hij ook een weg moeten vinden in de manier waarop hij het Spaans wilt leren. Juan y Rosa houdt rekening met de diversiteit van de leerlingen. Ze kunnen zelfstandig aan het Spaans werken en samenwerken bij de gezamenlijke opdrachten. Ze kunnen het Spaans leren op eigen tempo en niveau. Het is een taal uit de Latijnse hoek en ze zullen steeds meer en met veel plezier inzicht krijgen in allerlei taalaspecten.

Dat gun ik elke leerling, inzicht te krijgen in hoe leuk een vreemde taal leren kan zijn! Dat gun ik ook alle Engelstalige leerlingen. Vanaf 2018 wordt de leermethode uitgebracht door Cinospaans en is het ook vertaald voor de Engelstalige leerling. De vertaling voor de Duitse leerling staat nog op de planning.

Denk eens aan de rijkdom die een leerling krijgt als hij meer talen mag leren. Meer talen leveren meer vergelijkingsmogelijkheden op voor andere talen die geleerd worden. En vergelijken verrijkt het inzicht in iedere taal afzonderlijk. Hoe meer talen een kind leert hoe meer taalinzicht. Hij gaat verschillen ontdekken op het gebied van grammatica, woordvolgorde, uitspraken, woordgebruik, fonetisch schrift, culturele invloeden; dus doen! Bied ook Spaans aan!