Identiteit, verbinding en visie

Identiteit

Cinospaans is vanaf 1 januari 2018 de uitgever van de boeken van Juan y Rosa. De auteur en vormgever, Antoinette Gerichhausen, heeft de boeken ontwikkeld omdat ze zelf leren zo leuk vindt dat ze niet kan geloven dat een leerling leren als “saai” kan bestempelen. Toch hoorde ze die kritiek op leren in haar eigen jeugd en hoort ze het nog wel eens om haar heen. Doordat zij opgroeide met de slogan “als je iets niet leuk vindt, maak je het maar leuk”, weet zij zeker de positieve kanten te belichten van leren.

Leren ziet zij als heerlijk, als genieten om nieuwe kennis op te mogen doen, als een persoonlijke uitdaging, als het begin van een nieuwe ontwikkeling, als een extra stap maken bovenop de kennis die je hebt en als een verdieping in jezelf. Daarom heeft ze een leermethode Spaans ontwikkeld die zo verrassend is dat ieder kind “leren” echt wel leuk gaat vinden. Bovendien leert ieder kind dat in deze methode op zijn eigen manier te doen!

Verbinding met de leerling

In deze aantrekkelijke en uitdagende leermethode gaat de leerling Spaans leren, iets best moeilijks en dus superleuk. Het verrassende zit hem in:

 • het feit dat de hoogbegaafde leerling de hoofdrol heeft gekregen
 • samen iets moeilijks en nieuws leren
 • iets over een nieuwe cultuur leren
 • iets over een ander taal en taalstructuur leren
 • iets over “leren” leren
 • op je eigen tempo kunnen leren
 • over een lange termijn leren, grote spanningsboog is vereist
 • uit een heel kleurrijk boek leren
 • met gevoelige verhalen
 • aan de hand van puzzels, toneelstukjes, liedjes, dominospel Spaans leren
 • nieuwe leerstrategieën leren en je eigen beste strategie ontdekken
 • zelf keuzes mogen maken

De leermethode is gemaakt met volle aandacht voor die leerling die op de basisschool extra uitdaging mist om het “leren” te leren. Die leerling moet het aantrekkelijk en leuk vinden om er mee te werken en er zelfstandig mee verder kunnen werken.

De leermethode is door zijn differentiatiemogelijkheden aantrekkelijk gemaakt voor elke leerling. Tenslotte kun je van elke leerling leren, hoogbegaafd of niet; denk aan meertalige kinderen, aan taalgevoelige kinderen, maar ook aan dyslectische* kinderen. Daarbij komt dat samen leren met je beste vriend wellicht een hele grote stimulans zou kunnen zijn en van grote waarde.

De leerkracht heeft als taak en wordt hierbij in zijn beste kracht neergezet als hij de leerling faciliteert, een veilige omgeving biedt en hem stimuleert tot prestaties die de leerling zelf niet voor mogelijk hield.

*Wist u dat een dyslectisch kind mogelijk tot het inzicht zou kunnen komen dat hij wel Spaans kan lezen? Het Spaans kent namelijk 5 consistente klinkerklanken en een eenvoudige, doorzichtige letter-klank combinatie.

Visie

In 2005 bij het uitbrengen van het eerste deel (door IVIO-Wereldschool) en in 2007 van het tweede deel werd de noodzaak om in groep 5/6 te beginnen met Spaans leren nog niet zo gezien. Zo’n 800 basisscholen begonnen met Juan y Rosa in groep 7/8. Dit is de afgelopen jaren aan het verschuiven, de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, beginnen nu in groep 5/6 met deel 1. In 2015 is deel 0 voor de leerlingen van groep 3/4 uitgebracht. Schoolleiders beseffen dat leerlingen al jonger stevig uitgedaagd kunnen worden.

Maar wat als we nu het lef hebben om aan elke leerling vanaf groep 3 de keuze aan te bieden om Spaans te leren met Juan y Rosa, een leermethode die rekening houdt met de diversiteit van de leerlingen. Ze kunnen zelfstandig aan het Spaans werken en samenwerken bij de gezamenlijke opdrachten. Ze kunnen het Spaans leren op eigen tempo en niveau. Ze krijgen naast Nederlands en Engels een extra taal aangeboden uit de Latijnse hoek en zullen vanzelf en met veel plezier meer inzicht krijgen in allerlei taalaspecten.

Dat gun ik elke leerling, inzicht te krijgen in hoe leuk leren kan zijn! Dat gun ik ook alle Engelstalige leerlingen. Vanaf 2018 wordt de leermethode uitgebracht door Cinospaans en is de leermethode ook vertaald voor de Engelstalige leerling.

Denk eens aan de rijkdom die een leerling krijgt als hij meer talen mag leren. Meer talen leveren meer vergelijkingsmogelijkheden op voor andere talen die geleerd worden. En vergelijken verrijkt het inzicht in iedere taal afzonderlijk. Hoe meer talen een kind leert hoe meer taalinzicht. Hij gaat verschillen ontdekken op het gebied van grammatica, woordvolgorde, uitspraken, woordgebruik, fonetisch schrift, culturele invloeden; dus doen! Bied elke leerling Spaans aan!