Geraadpleegde literatuur en websites

Bronnen horend bij het artikel “De gemiddelde leerling voorbij”

  • Appelhof P. en van der Vegt A.L. (2015) Flexibilisering in het basisonderwijs: een historisch overzicht. Utrecht: Oberon & Kohnstamm instituut. Geraadpleegd op 5 januari 2021, van file:///C:/Users/antoi/Downloads/Deelrapport-2-Flexibilisering-in-het-basisonderwijs-een-historisch-overzicht-dig-versie-1.7.pdf
  • Mooij, T. (2016-1). Onderwijsdifferentiatie en leerlingproblemen in Nederland, 1916-2015: Review van probleemanalyses, onderzoeken en effecten van beleidsmaatregelen’. Amsterdam: University Press. Geraadpleegd op 28 januari 2021, van https://www.academia.edu/28532987/Mooij_T_2016_Onderwijsdifferentiatie_en_leerlingproblemen_in_Nederland_1916_2015_Review_van_probleemanalyses_onderzoeken_en_effecten_van_beleidsmaatregelen_Mens_en_Maatschappij_91_3_235_269_DOI_10_5117_MEM2016_3_Mooi?email_work_card=view-paper
  • Mooij, T. (2016-2). ‘Optimaliserend Onderwijs’ voor elke leerling. Multiniveau theoretisch ontwerp en praktijkontwikkeling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 55(10), 459-483. Geraadpleegd op 29 januari 2021, van
    https://www.academia.edu/28557826/Mooij_T_2016_Optimaliserend_Onderwijs_voor_elke_leerling_Multiniveau_theoretisch_ontwerp_en_praktijkontwikkeling_Tijdschrift_voor_Orthopedagogiek_55_10_459_483?email_work_card=abstract-read-more
  • Wallace, B. (2020, 21 juli). Belle Wallace. Geraadpleegd op 5 februari 2021, van https://www.nace.co.uk/members/Default.asp?id=58644032&hhSearchTerms=%22tasc%22
  • Walma van der Molen, J. (2020) Talenten voeden. Zutphen: Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost, KWTO. Geraadpleegd op 11 november 2020, van https://www.kwto.nl/boek-talenten-voeden-van-juliette-walma-van-der-molen-is-online-praktische-gids-voor-toekomstbestendig-en-dieper-leren/
  • Wind W. (2019, 10 januari). Nieuwe website Open Space Onderwijs. Geraadpleegd op 15 november 2020, van https://ikbenhoogbegaafd.nl/nieuwe-website-open-space-onderwijs/