Inspiratie over taal enzo

Communicatie met minder woorden, meer zeggen

(Juni 2021 – Thérésa Oost en Antoinette Gerichhausen)

 

Even terug naar het eerste blog over mondelinge communicatie. Voor een goede communicatie, kwamen we tot de conclusie, hebben we handen en voeten nodig, moeten we ruiswoorden vermijden en aandacht hebben voor de context. Aandacht voor de context betekent dat we de context, de situatie, sfeer, achtergrond, omstandigheid, willen leren kennen ter wille van een goede communicatie. Maar hoe krijgen we de context helder als er gecommuniceerd wordt tussen volwassene en kind, tussen werkgever en werknemer, tussen directeur en medewerker, leerkracht en leerling? Met andere woorden wat gebeurt er in communicatie in een ongelijke verhouding tussen de sprekers?

Lees verder

De gemiddelde leerling voorbij

Over het nieuwe lesmateriaal horend bij het nieuwe leren
(Februari 2021 – Antoinette Gerichhausen)

 

Anno 2021 leven we in een samenleving waarin we kritisch naar het verleden durven kijken en met verve willen discussiëren over diep ingewortelde tradities. We hebben het lef om die onder een vergrootglas te leggen, opnieuw te bezien en aan te passen aan een nieuwe, meer eigentijdse, gedragen visie. Dat doen we met bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en de naam van zijn Pieten, we bespreken het ‘gouden’ randje van de Gouden Eeuw en er wordt gezaagd aan de poten van het jaarklassensysteem in het basisonderwijs. Stuk voor stuk mooie discussies die hopelijk leiden tot meer inzicht in dat wat er is, waarom het er is en hoe we het anders willen. Over het vernieuwen van het lesmateriaal voor ‘het nieuwe leren’ wil ik het graag met u hebben.

Lees verder

Hoe communiceren we dan schriftelijk met onze handen en voeten?

Over de setting van een verhaal, de context van de lezer en de dood van de auteur.
(December 2020 – Thérésa Oost en Antoinette Gerichhausen)

 

Voor een heldere mondelinge communicatie (zie ons blog over mondelinge communicatie) heeft de spreker naast het vermijden van ruiswoorden en toevoegen van aandacht voor de context soms ook zijn handen en voeten nodig om helder te oreren. Maar wat heeft de schrijver nodig om helder te communiceren?

Lees verder

“Zeg het zonder woorden”. Communicatie met handen en voeten? 

(April 2020 – Thérésa Oost en Antoinette Gerichhausen)

Als mensen zijn we geëvolueerd tot wezens die talig zijn. Veel leven op aarde communiceert met elkaar, maar wij zijn de enige soort die dat doet met woorden. Hoewel we met woorden goed kunnen duiden, ontstaat er ook veel miscommunicatie door het gebruik van woorden die ruis veroorzaken. En mochten we graag Engels- en anderstalige woorden toe willen voegen aan ons Nederlands gesprek, dan kan dat nog meer verstorend werken op de ontvanger van de boodschap.

Lees verder.

Het ontbrekende puzzelstukje om hoogbegaafden beter te begeleiden

(April 2016 – Antoinette Gerichhausen)

Regelmatig lees en hoor ik verhalen over de hoogbegaafde
die zich onbegrepen of niet uitgedaagd voelt. De
hoogbegaafde die niet de juiste manieren aanleert om
moeilijke, ingewikkelde vraagstukken aan te pakken. Die
zichzelf niet (er)kent, niet weet wat hij wil/kan, die veel
kritiek heeft en die kritiek te pas en te onpas uit maar
zonder echt gehoord te worden, waardoor hij zich in zijn
geheel niet op zijn plaats voelt in de groep. Lees verder in deze PDF.