Inspiratie over taal enzo

“Zeg het zonder woorden”. Communicatie met handen en voeten? 

(April 2020 – Thérésa Oost en Antoinette Gerichhausen)

Als mensen zijn we geëvolueerd tot wezens die talig zijn. Veel leven op aarde communiceert met elkaar, maar wij zijn de enige soort die dat doet met woorden. Hoewel we met woorden goed kunnen duiden, ontstaat er ook veel miscommunicatie door het gebruik van woorden die ruis veroorzaken. En mochten we graag Engels- en anderstalige woorden toe willen voegen aan ons Nederlands gesprek, dan kan dat nog meer verstorend werken op de ontvanger van de boodschap.

Lees verder.

Het ontbrekende puzzelstukje om hoogbegaafden beter te begeleiden

(April 2016 – Antoinette Gerichhausen)

Regelmatig lees en hoor ik verhalen over de hoogbegaafde
die zich onbegrepen of niet uitgedaagd voelt. De
hoogbegaafde die niet de juiste manieren aanleert om
moeilijke, ingewikkelde vraagstukken aan te pakken. Die
zichzelf niet (er)kent, niet weet wat hij wil/kan, die veel
kritiek heeft en die kritiek te pas en te onpas uit maar
zonder echt gehoord te worden, waardoor hij zich in zijn
geheel niet op zijn plaats voelt in de groep. Lees verder in deze PDF.